Informacja o udzieleniu zamówienia

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

 

PCPR.3401.6.2019

Drezdenko, 24 lipca 2019

Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego

 

 

Działając na podstawie art. 138 o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018, poz. 1986 ze zm.), Zamawiający – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:

Organizacja wyjazdowych warsztatów dla osób niepełnosprawnych i ich faktycznych opiekunów w ramach projektu pn. Usługi społeczne dla mieszkańców powiatu strzelecko - drezdeneckiego, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 7 Równowaga Społeczna, Działanie 7.5”,

została zawarta umowa z Wykonawcą:

Moc Biznesu Joanna Pisula, ul. Robotnicza 70J, 53-608 Wrocław

 

Izabela Najdek

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-07-25
Data publikacji:2019-07-25
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Dorota Kowalik
Liczba odwiedzin:881