Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE - zasady dofinansowań ze środków PFRON

zasady dofinansowań ze środków PFRON

Załącznik do Uchwały Nr 18/2015
 Zarządu Powiatu  Strzelecko - Drezdeneckiego
 z dnia 26 marca 2015 r.

 

Zasady przyznawania dofinansowań
ze środków PFRON w 2015 r.

 1. Dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych przyznawane będzie dzieciom niepełnosprawnym do 16 roku życia oraz osobom niepełnosprawnym w wieku 16 – 24 lat uczącym się i niepracującym bez względu na stopień niepełnosprawności.
  Wnioski osób dorosłych zostaną rozpatrzone negatywnie.

   2. Dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze:

Ustala się wysokość dofinansowania do zaopatrzenia w aparaty słuchowe:

 1. dla niepełnosprawnych dzieci do 2250,00 zł
 2. dla dorosłych osób niepełnosprawnych posiadających ważne orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne do 1248,00zł
 3. dla dorosłych osób niepełnosprawnych posiadających ważne orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne do 780,00 zł
 4. dla dorosłych osób niepełnosprawnych posiadających ważne orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne do 468,00zł

 

 1. Dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnegodofinansowanie będzie przyznawane osobom niepełnosprawnym posiadającym ważne orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne oraz dzieciom posiadającym orzeczenie o  niepełnosprawności u osób do 16 roku życia,wnioski osób z umiarkowanym lub lekkim stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym zostaną rozpatrzone negatywnie.Dofinansowanie przyznawane będzie do wysokości 50 % planowanego przedsięwzięcia. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego wnioskodawcy to 5000 zł (słownie: pięć tysięcy zł).

   4. Dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się.

O dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się  mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne posiadające ważne orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne  oraz dzieci posiadające orzeczenie
o  niepełnosprawności u osób do 16 roku życia, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności, a realizacja umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej porozumiewanie się.

Z dofinansowania wyłączone zostaje :

 1. podstawowy sprzęt komputerowy (procesor, płyta główna, pamięć operacyjna, twardy dysk, zasilacz, obudowa lub komputer przenośny typu lap-top, palm top, netbook),
 2. podstawowe oprogramowanie (oprogramowanie powszechnego użytku, nieposiadające znamion szczególnego przystosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych).

Dofinansowanie przyznawane będzie do wysokości 95 % planowanego przedsięwzięcia. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego wnioskodawcy to 5000 zł (słownie: pięć tysięcy zł).

 

 1. Dofinansowanie do likwidacji barier technicznych

O dofinansowanie likwidacji barier technicznych   mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne posiadające ważne orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne  oraz dzieci posiadające orzeczenie o  niepełnosprawności
u osób do 16 roku życia, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi
z niepełnosprawności.

Dofinansowaniu nie podlega sprzęt gospodarstwa domowego.

Dofinansowanie przyznawane będzie do wysokości 95 % planowanego przedsięwzięcia. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego wnioskodawcy to 5000 zł (słownie: pięć tysięcy zł).

 1. Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych

O dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych  mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne mające trudności w poruszaniu się i posiadające ważne orzeczenie o znacznym  stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne  oraz dzieci posiadające orzeczenie o  niepełnosprawności u osób do 16 roku życia, które są: osobami poruszającymi się  za pomocą wózka inwalidzkiego.

Dofinansowanie przyznawane będzie do wysokości 95 % planowanego przedsięwzięcia. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego wnioskodawcy to 5000 zł (słownie: pięć tysięcy zł).

 1. Wnioski o dofinansowanie do organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystki osób niepełnosprawnych będą rozpatrzone negatywnie.

 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach istnieje odstępstwo od niniejszych zasad  po zasięgnięciu opinii Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2015-05-08 13:09przez:
Opublikowano:2015-05-08 00:00przez: Dorota Kowalik
Podmiot udostępniający: POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
Odwiedziny:12734

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.