Piecza zastępcza

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

PIECZA ZASTĘPCZA

Piecza zastępcza sprawowana jest w przypadku  niemożności  zapewnienia dziecku opieki
i wychowania przez rodziców.

Piecza zastępcza zapewnia:

  1. Realizację planu pracy z rodziną umożliwiającą powrót dziecka do rodziny lub gdy to niemożliwe- dążenie do przysposobienia dziecka, a w przypadku braku możliwości przysposobienia dziecka- opiekę i wychowanie w środowisku zastępczym.
  2. Przygotowania dziecka do:
    1. Godnego, samodzielnego i odpowiedzialnego życia,
    2. Pokonywanie trudności życiowych zgodnie z zasadami etyki,
    3. Nawiązywania i podtrzymywania bliskich osobistych i społecznie akceptowanych kontaktów z rodziną i rówieśnikami, w celu łagodzenia skutków doświadczenia straty i separacji oraz zdobywania umiejętności społecznych;

3.Zaspokojenia potrzeb emocjonalnych dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb bytowych zdrowotnych, edukacyjnych i kulturalno-rekreacyjnych.

Piecza zastępcza sprawowana jest w formie rodzinnej i instytucjonalnej.

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-05-08
Data publikacji:2015-05-08
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Dorota Kowalik
Liczba odwiedzin:3979