Informacja o wyborze oferty

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

 

Drezdenko, 02.11.2015r.

 

CPR.272.1. 7. 2015

Adnotacja urzędowa

dotycząca zapytania ofertowego

 

  

                   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku poszukiwało usługodawcy w celu przeprowadzeniem szkolenia dla rodzin zastępczych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie - Diagnoza sytuacji dziecka, jako ofiary przemocy w rodzinie, zastosowanie procedury Niebieskiej Karty.

     Zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronie internetowej www.pcprdrezdenko.pl oraz na tablicy ogłoszeń PCPR Drezdenko.

W odpowiedzi wpłynęła 1 oferta:

  • Oferta nr 1: cena brutto za przeprowadzenia szkolenia wynosi 2.800,zł. (słownie: dwa tysiące osiemset złotych.)

 

Przedstawiona oferta spełnia wymagania PCPR w Drezdenku. Wybrano ofertę zgłoszoną przez Panią Edytę Duszczak zam. Lubniewice.

 

W/w usługodawcy zostanie złożone zamówienie.

 

                                                 Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku
                                                                                        Izabela Najdek

 

 

 

Izabela Najdek


Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku
Data utworzenia:2015-11-02
Data publikacji:2015-11-02
Osoba sporządzająca dokument:Izabela Najdek
Osoba wprowadzająca dokument:Dorota Kowalik
Liczba odwiedzin:2985