Osoby niepełnosprawne

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 779 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 96, poz. 861 z późn. zm.) realizuje następujące zadania:
1. Dofinansowanie do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
2. Dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,
3. Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
4. Dofinansowania organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych,
5. Zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działania warsztatu terapii zajęciowej.
6. Dofinansowania w ramach programu Aktywny Samorząd

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-05-07
Data publikacji:2015-05-07
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:8459