Wybór oferty

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Drezdenko, 15 - 11 - 2016

 

CPR.272.1.3.2016

 

 

Adnotacja urzędowa

dotycząca zamówienia publicznego

                                              

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku poszukiwało usługodawcy w celu przeprowadzenia szkolenia podnoszącego kwalifikacje dla rodzin zastępczych niezawodowych i zawodowych „Wsparcie zawodowych i niezawodowych rodzin zastępczych  wybrane zagadnienia” – trudności wychowawcze w rodzinach zastępczych, zaburzenia więzi, wypalenie zawodowe. 

Zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronie internetowej www.drezdenko.pcpr.info  oraz na tablicy ogłoszeń PCPR Drezdenko.

W odpowiedzi wpłynęły 3  oferty:

  • Oferta nr 1: cena usługi szkoleniowej: 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100)
  • Oferta nr 2: cena usługi szkoleniowej: 2.780 zł (słownie: dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt złotych 00/100)
  • Oferta nr 3: cena usługi szkoleniowej: 3.950 zł  (słownie: trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt  zł 00/100).dzinie

Przedstawione oferty spełniły wymagania  PCPR w Drezdenku.

W wyniku analizy ofert za najkorzystniejszą ze względu na najniższą cenę  uznano ofertę  nr 2 złożoną przez:

  Centrum Psychoterapii i Szkoleń Psychologicznych, 61-255 Poznań os. Tysiąclecia 71/A

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku

Izabela  Najdek

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-11-15
Data publikacji:2016-11-15
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Dorota Kowalik
Liczba odwiedzin:2446