Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE - dofinansowania organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych.

dofinansowania organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych.

Organizacja sportu - jest formą aktywności człowieka, mającą na celu doskonalenie jego sił psychofizycznych, indywidualnie lub zbiorowo.
Przez organizację kultury - należy rozumieć działalność kulturalną polegającą na wspieraniu i promocji twórczości, edukacji i oświaty kulturalnej oraz działań i inicjatyw kulturalnych oraz na ochronie dziedzictwa kultury.
Rekreacja ruchowa - jest formą aktywności fizycznej, podejmowaną dla wypoczynku i odnowy sił psychofizycznych. Zadania z zakresu rehabilitacji powinny być realizowane przez: popularyzację walorów rekreacji ruchowej, organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo – rekreacyjnych.
Natomiast pod pojęciem turystyka - należy rozumieć zorganizowane, zbiorowe lub indywidualne wyjazdy poza miejsce stałego zamieszkania, wędrówki po obcym terenie, mające cele krajoznawcze lub będące formą czynnego wypoczynku.
O dofinansowanie ze środków PFRON organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli:
- prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,
- udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,
- udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON,
- nie mają zaległości wobec Funduszu,
- w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku nie były stronom umowy zawartej z Fundusze i rozwiązanej z ich przyczyn.

Wymagana dokumentacja:
- wniosek o dofinansowanie do organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
- udokumentowanie zapewnienia odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,
- udokumentowanie posiadania środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia nie objętej dofinansowaniem ze środków Funduszu,
- dokument potwierdzający działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku.
W przypadku gdy wnioskodawca jest przedsiębiorcą – do wniosku dołącza się ponadto informację o pomocy publicznej udzielonej w okresie trzech kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku.
Natomiast gdy wnioskodawca jest pracodawcą prowadzącym zakład pracy chronionej – do wniosku dołącza się potwierdzoną kopię decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej, informację o wysokości oraz sposobie wykorzystania środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych za okres trzech miesięcy przed dniem złożenia wniosku oraz informację o pomocy publicznej.

Wnioski o dofinansowanie przyjmowane są w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania.
Wysokość dofinansowania organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych wynosi do 60 % kosztów przedsięwzięcia.

Wypełniony wniosek wraz z kompletem dokumentów należy składać w:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Ul. Kościuszki 31
66-530 Drezdenko

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy PCPR Drezdenko

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2015-05-08 12:57przez:
Opublikowano:2015-05-08 11:09przez: Dorota Kowalik
Zmodyfikowano:2024-02-14 11:09przez: Dorota Kowalik
Podmiot udostępniający: POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
Odwiedziny:10122

Rejestr zmian

  • [2024-02-14 11:09:43]Dorota Kowalikzmiana
  • [2023-11-07 13:13:23]Dorota Kowalikzmiana
  • [2022-11-03 08:19:00]Dorota Kowalikdodanie wniosku