Zapytanie ofertowe - szkolenia dla rodzin zastępczych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie - Diagnoza sytuacji dziecka, jako ofiary przemocy w rodzinie, zastosowania procedury Niebiskiej Kart

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Drezdenko,dn.15.10.2015r.

CPR.272.1.7.2015

 

Zaproszenie do składania ofert

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku zaprasza do składania ofert dotyczących przeprowadzenia szkolenia dla rodzin zastępczych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie - Diagnoza sytuacji dziecka, jako ofiary przemocy w rodzinie, zastosowania procedury Niebiskiej Karty.

Wymagania wobec kandydatów:

 • Posiadają odpowiednie kwalifikacje do przeprowadzenia szkolenia,
 • Posiadają certyfikat specjalisty w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie,
 • Mają udokumentowany, co najmniej 3-letni staż pracy w instytucjach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Od kandydata oczekuje się wiedzy i doświadczenia w pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie oraz umiejętności do zaktywizowania, zmotywowania i zintegrowania grupy osób.

 

Informacje dodatkowe:

- Wykonawca powinien prowadzić zajęcia w sposób uzgodniony z Zamawiającym, tj. wg

ustalonego harmonogramu, zgłaszając Zamawiającemu wszelkie zmiany w harmonogramie

- obowiązkiem Wykonawcy będzie prowadzenie dokumentacji związanej z uczestnikami zajęć, tj. lista obecności, konspekt z przeprowadzonych zajęć

- materiały do prowadzenia zajęć zapewni Wykonawca.

- salę do przeprowadzenia zajęć zapewni Zamawiający

- Wykonawca wystawi każdemu uczestnikowi zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

 

Termin zajęć: 2015

Miejsce prowadzenia zajęć: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku.

Oferta powinna zawierać:

 1. CV
 2. Kserokopię dokumentacji potwierdzającej kwalifikacje
 3. Proponowaną kwotę za przeprowadzenia szkolenia.
 4. Proponowany harmonogram zajęć
 5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą
  z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późń. zm.).

Ofertę można przesłać pocztą, e-mailem: ela1122@poczta.onet.pl faxem (957621247) lub dostarczyć osobiście do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku
ul. Kościuszki 31.

 

Termin zgłoszenia ofert upływa z dniem: 28.10.2015r.

 

 

                                                                  Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

                                                                                                          Izabela Najdek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

Izabela Najdek


Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku
Data utworzenia:2015-10-15
Data publikacji:2015-10-15
Osoba sporządzająca dokument:Izabela Najdek
Osoba wprowadzająca dokument:Dorota Kowalik
Liczba odwiedzin:3332