Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE - Program wyrównywania róznic między regionami III w 2017 roku

Program wyrównywania róznic między regionami III w 2017 roku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku informuje, iż Powiat Strzelecko – Drezdenecki został zakwalifikowany do uczestnictwa w „Programie wyrównywania różnic między regionami III” w 2017 roku.

 W związku z powyższym możecie Państwo skorzystać z dofinansowania ze środków PFRON w następujących obszarach:

OBSZAR B: likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;

 • Beneficjentami programu w obszarze B mogą być powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy;
 • Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON: do 150.000,00 zł na każdy projekt;
 • Wysokość dofinansowania na realizację każdego projektu nie może przekroczyć 50% kosztów jego realizacji;

OBSZAR C: tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;

 • Beneficjentami programu w obszarze C mogą być gminy, powiaty, organizacje pozarządowe;
 • Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON: do 34.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku;
 • Wysokość dofinansowania na realizację każdego projektu nie może przekroczyć 70% kosztów jego realizacji

OBSZAR D: likwidacja barier transportowych;

 • Beneficjentami programu w obszarze D mogą być:
  • placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty;
  • jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej;
 • Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON:
  • 80.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich;
  • 70.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
  • 250.000,00 zł dla autobusów;
 • Wysokość dofinansowania na realizację każdego projektu nie może przekroczyć 70% kosztów jego realizacji w przypadku projektów dotyczących placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych i 80% w przypadku projektów dotyczących warsztatów terapii zajęciowej;

OBSZAR E: dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;

 • Beneficjentami programu w obszarze E mogą być gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe;
 • Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON do 9.000,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym projekt musi dotyczyć co najmniej 30 osób niepełnosprawnych;
 • Wysokość dofinansowania na realizację każdego projektu nie może przekroczyć 25% kosztów jego realizacji;

OBSZAR G: skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych;

 • Beneficjentami programu w obszarze G mogą być powiaty;
 • W przypadku obszaru G, proponuje się nie ustalać wskaźników kosztów, gdyż zadania realizowane przez powiat w ramach tego obszaru są szczegółowo regulowane postawieniami ustawowymi oraz właściwymi aktami wykonawczymi;
 • Wysokość dofinansowania nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 50% środków algorytmu zaplanowanych przez powiat na realizację zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej w obszarze G

 

Wnioski dotyczące obszarów B, C, D, G należy składać do dnia 28 lutego 2017 r., a wnioski dotyczące obszaru E do dnia 6 listopada 2017r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku.

Informacje na temat Programu i procedur, które należy zrealizować, aby uzyskać pomoc PFRON w powyższym zakresie oraz druki wniosków i załączników dostępne są na stronie internetowej Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych www.pfron.org.pl w zakładce „Programy i zadania PFRON”.  

[ Programy i zadania PFRON/Programy i zadania realizowane obecnie/Program wyrównywania różnic między regionami III]

DYREKTOR POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE

                                   IZABELA NAJDEK

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2016-12-16 13:59przez:
Opublikowano:2016-12-16 00:00przez: Dorota Kowalik
Podmiot udostępniający: POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
Odwiedziny:7402

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.