Rekrutacja do projektu "Aktywna integracja w powiece strzelecko - drezdeneckim"

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku zaprasza do udziału
w projekcie
pn. „Aktywna integracja w powiecie strzelecko - drezdeneckim”,
współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej,
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej lub zawodowej
klientów PCPR w Drezdenku.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby niepełnosprawne oraz dzieci
i młodzież przebywające w rodzinach zastępczych,
zamieszkujące na terenie powiatu strzelecko – drezdeneckiego.

Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z różnorodnych form wsparcia wyznaczonych
w indywidualnej ścieżce reintegracji,  takich jak: treningi kompetencji i umiejętności społecznych, poradnictwo psychospołeczne, zajęcia z umiejętności życiowych, zajęcia integracyjno – rekreacyjne,

 zajęcia, kursy lub szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe, inne usługi  aktywnej integracji, zgodne
z potrzebami uczestnika projektu.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o zgłaszanie się
do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku, ul. Kościuszki 31, pokój nr 9,
 celem złożenia formularza rekrutacyjnego .

 

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 957637042

 

Udział w projekcie jest bezpłatny.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-07-13
Data publikacji:2016-07-13
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Dorota Kowalik
Liczba odwiedzin:2465