Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE - turnusy rehabilitacyjne

turnusy rehabilitacyjne

Turnus rehabilitacyjny - oznacza zorganizowaną formę aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu.

O dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego może ubiegać się osoba niepełnospraw na jeżeli:
- została skierowana na turnus rehabilitacyjny na wniosek lekarza, pod którego opieką się znajduje,
- w roku w którym ubiega się o dofinansowanie, nie uzyskała na ten cel dofinansowania ze środków Funduszu,
- udokumentuje średni miesięczny dochód wszystkich osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za rok podatkowy poprzedzający rok, w którym składany jest wniosek,
- posiada aktualne orzeczenie o ustaleniu niepełnosprawności.

Wymagana dokumentacja:
- wniosek o dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym wypełniony przez lekarza,
- oświadczenie Wnioskodawcy o dochodach i liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,
- kserokopia dowodu osobistego,
- kserokopia orzeczenia o ustaleniu niepełnosprawności.
Kryterium dochodu kwalifikujące do uzyskania dofinansowania wynosi odpowiednio dla:
1. dla osoby w rodzinie nie może przekraczać kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego dla potrzeb PCPR przez GUS,
2. dla osoby samotnej 65% przeciętnego wynagrodzenia

O dofinansowanie mogą ubiegać się także osoby niepełnosprawne, których dochód przekracza wyżej wymienione kryteria, wtedy kwotę dofinansowania pomniejsza się o kwotę, o którą dochód ten został przekroczony.
Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie jej opiekuna, jeżeli:
1. uczestnictwo w/w zaleci lekarz.
2. opiekun nie pełni funkcji członka kadry na danym turnusie i nie jest osobą niepełnosprawną, wymagającą opieki innej osoby.
3. ukończył 18 lat lub ukończył lat 16 i jest wspólnie zamieszkującym członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej.
Wnioski o przyznanie dofinansowania przyjmowane są w każdym czasie.

Wysokość dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym wynosi:
1. dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnej w wieku do 16 roku życia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16 – 24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności;
- 27 % przeciętnego wynagrodzenia 
2. dla osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;
- 25 % przeciętnego wynagrodzenia 
3. dla osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności;
- 23 % przeciętnego wynagrodzenia 
4. dla osoby zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej;
- 18 % przeciętnego wynagrodzenia
5. dla niezbędnego opiekuna;
- 18 % przeciętnego wynagrodzenia 
Z dofinansowania do turnusu można korzystać tylko raz w roku kalendarzowym. Po otrzymaniu informacji o dofinansowaniu osoba niepełnosprawna musi wybrać termin turnusu i zarezerwować miejsce w ośrodku, który posiada wpis do rejestru ośrodków uprawnionych do organizowania takich turnusów.. Ośrodek musi być wybrany zgodnie ze schorzeniem osoby niepełnosprawnej. PCPR przekazuje przyznane dofinansowanie bezpośrednio organizatorowi turnusu, nie zaś osobie niepełnosprawnej. Oferty organizatorów turnusów rehabilitacyjnych są dostępne w siedzibie Centrum.
 

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2015-05-08 11:25przez:
Opublikowano:2015-05-08 09:09przez: Dorota Kowalik
Zmodyfikowano:2024-03-11 09:07przez: Dorota Kowalik
Podmiot udostępniający: POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
Odwiedziny:10097

Rejestr zmian

  • [2024-03-11 09:07:53]Dorota Kowalikz
  • [2024-02-14 11:07:24]Dorota Kowalikzmiana
  • [2024-01-02 10:21:25]Dorota Kowalikwnioski 2024
  • [2023-01-11 12:24:31]Dorota Kowalikaktualizacja
  • [2023-01-03 11:36:37]Dorota Kowalikaktualizacja
  • [2022-07-28 14:01:02]Dorota Kowalikaktualizacja
  • [2021-12-29 10:32:43]Dorota Kowalikaktualizacja