Wybór Wykonawcy

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

 CPR.272.1.3.2017                                                                          Drezdenko, 27.01.2017

 

 

Adnotacja urzędowa

dotycząca zamówienia publicznego

                                  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku informuje, iż w związku z zapytaniem ofertowym na dostawę sprzętu komputerowego do jednostki tj.: 1 fabrycznie nowego komputera typu notebook, umieszczonym na stronie internetowej www.pcprdrezdenko.pl, na tablicy ogłoszeń PCPR Drezdenko, przesłanym również przynajmniej do 3 potencjalnych oferentów:

  wpłynęło do jednostki 6 ofert:

  • Oferta nr 1: cena łączna brutto za oferowany sprzęt: 4114,50 zł (słownie: cztery tysiące sto czternaście złotych zł 50/100)
  • Oferta nr 2: cena łączna brutto za oferowany sprzęt: 4088,52 zł (słownie: cztery tysiące osiemdziesiąt osiem złotych zł 52/100)
  • Oferta nr 3: cena łączna brutto za oferowany sprzęt: 3370,00 zł (słownie: trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt złotych 00/100)
  • Oferta nr 4: cena łączna brutto za oferowany sprzęt: 4305,00 zł (słownie: cztery tysiące trzysta pięć złotych 00/100)
  • Oferta nr 5: cena łączna brutto za oferowany sprzęt: 4920,00 zł (słownie: cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia złotych 00/100 )
  • Oferta nr 6: cena łączna brutto za oferowany sprzęt: 3038,10 zł (słownie: trzy tysiące trzydzieści osiem złotych 10/100 )

Przedstawione oferty spełniły wymagania  PCPR w Drezdenku.

W wyniku analizy ofert za najkorzystniejszą ze względu na najniższą cenę  uznano ofertę  nr 6 złożoną przez:

Zakład Informatyki INFOMECH Janusz Mizera, ul. Okulickiego 95; 37-450 Stalowa Wola

W/w usługodawcy zostanie złożone zamówienie.

 

 

                                           Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku

                                                                                     Izabela Najdek

Izabela Najdek


Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:PCPR Drezdenko
Data utworzenia:2017-01-30
Data publikacji:2017-01-30
Osoba sporządzająca dokument:Izabela Najdek
Osoba wprowadzająca dokument:Agnieszka Tyranowicz
Liczba odwiedzin:2274