Program wyrównywania różnic między regionami III w 2020 roku

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony

                        Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku informuje, iż Powiat Strzelecko – Drezdenecki został zakwalifikowany do uczestnictwa w „Programie wyrównywania różnic między regionami III” w 2020roku.

 W związku z powyższym możecie Państwo skorzystać z dofinansowania ze środków PFRON w następujących obszarach:

OBSZAR B: likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;

 • Beneficjentami programu w obszarze B mogą być gminy, powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy;
 • Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON: do 000,00 zł na każdy projekt;
 • Intensywność pomocy w przypadku projektów dotyczących urzędów nie może przekroczyć 35% kosztów jego realizacji;
 • Intensywność pomocy w przypadku projektów dotyczących placówek edukacyjnych lub środowiskowych domów samopomocy nie może przekroczyć 55% kosztów jego realizacji;

OBSZAR C: tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;

 • Beneficjentami programu w obszarze C mogą być gminy, powiaty, organizacje pozarządowe;
 • Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON: do 000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku;
 • Intensywność pomocy nie może przekroczyć 70% kosztów realizacji projektu;

OBSZAR D: likwidacja barier transportowych;

 • Beneficjentami programu w obszarze D mogą być:
  • placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty;
  • jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej;
  • gminy które dowożą osoby z niepełnosprawnościami  do znajdujących się poza ich terenem placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych;
 • Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON:
 • 000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich;
 • 000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
 • 000,00 zł dla autobusów;
  • Intensywność pomocy w przypadku projektów dotyczących placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych nie może przekroczyć 70% kosztów jego realizacji;
  • Intensywność pomocy w przypadku projektów dotyczących warsztatów terapii zajęciowej nie może przekroczyć 80% kosztów jego realizacji;

OBSZAR E: dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;

 • Beneficjentami programu w obszarze E mogą być gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe;
 • Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON do 15.000,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym osoby niepełnosprawne muszą stanowić co najmniej 30% beneficjentów tego projektu;
 • Intensywność pomocy nie może przekroczyć 25% kosztów realizacji projektu;

OBSZAR F:  przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej

 • Beneficjentami programu w obszarze F mogą być jednostki prowadzące Warsztat Terapii Zajęciowej;
 • intensywność pomocy na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej nie może przekroczyć 80% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 160 000,00 zł;

Wnioski dotyczące obszarów B, C, D, należy składać do dnia 31.01.2020r., a wnioski dotyczące obszaru E do dnia 16 października 2020r., w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku.

Informacje na temat Programu i procedur, które należy zrealizować, aby uzyskać pomoc PFRON w powyższym zakresie oraz druki wniosków i załączników dostępne są na stronie internetowej Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych www.pfron.org.pl w zakładce Programy i zadania PFRON/Programy i zadania realizowane obecnie/Program wyrównywania różnic między regionami III

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Panią Karoliną Poseł pracownikiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku pod nr telefonu  95 763 70 41.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-01-13
Data publikacji:2020-01-13
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Agnieszka Tyranowicz
Liczba odwiedzin:797